top of page
Dental Surgery

סתימות לבנות

אסתטיקה גבוהה יותר

שרפים מרוכבים קומפוזיטים composite  
שחזורי קומפוזיט הם שחזורים בצבע השן. לאחר סילוק הסתימה הישנה וניקוי החלל מעששת, הרופא מניח מעין טבעת סביב השן, אשר תוחמת את השן ומבודדת אותה מהשיניים השכנות. לאחר מכן, הרופא מבצע צריבה של חומר השן בעזרת חומצה אשר יוצרת חללים מיקרוסקופיים בחומר השן.
בשלב הבא נמרח חומר הקישור הממלא את אותם חללים. לאחר מכן, הרופא ממלא את חלל השן בחומר המרוכב בהתאם לגוון השן ושוב מקשה ע"י אור.
השלב הסופי הוא גילוף השחזור וליטושו.
יתרונות שחזורי הקומפוזיט:
השחזור מסתיים בפגישה אחת
קישור חומר הסתימה אל האמאייל והדנטין מונע חדירת עששת בין שולי הסתימה והשן.
קישור ה"סתימה הלבנה" אל כל קירות השן שמסביבה והפיכת השן והשחזור למקשה אחת מקטינים את האפשרויות לשבירה עתידית של חלקים מהשן.
אסתטיקה גבוהה ביותר - השחזורים בצבע השן מאפשרים התאמת צבע מושלמת, בהתאם לצבע השכבות השונות של השן ומאפשרים גם שיחזור כל שכבה בצבע שונה, בדומה לשן טבעית. התוצאה הסופית יכולה להיראות דומה מאוד בצבעה וצורתה לשן טבעית.
הקשיה מיידית ע"י אור כחול מיוחד - ולכן אפשר לאכול מייד לאחר השחזור.
חסרונות:
אינו מתאים לשחזורים גדולים מאוד כמובן שמצריכים כתר, Onlay או Inlay.

סתימות לבנות: Service
bottom of page