top of page
Image by Peter Kasprzyk

השתלות, כירורגיה דנטלית ושיקום הפה

להרגיש אחרת 

עקירות: עקירות כירורגיות - עקירות רגילות - עקירת שן בינה 
השתלות: השתלת שיניים ממוחשבת - השתלה מיידית - השתלות ועיבוי עצם - הרמות סינוס
שיקום: תותבת נשלפת - תותבת נתמכת על גבי שתלים - שיקום מודבק/מוברג על גבי שתלים 

כירורגיה דנטלית ושיקום הפה: Dienstleistungen
bottom of page