top of page
76406920990100980654no.jpg

יישור שיניים שקוף

כי שקוף לא רואים

יישור שיניים שקוף – הינה שיטת טיפול בה הטיפול מבוצע באמצעות סדרה של פלטות שקופות ודקות (הנקראות קשתיות  – Aligners) – ומאפשרת למטופלים בכל הגילאים לבצע יישור של השיניים באופן
דיסקרטי ובלתי נראה.
חשוב: השיטה אינה מתאימה לכל המקרים!

יישור שיניים שקוף: Service
bottom of page